Aperçu sur la marche de l'historiographie espagnole

Vicens Vives, Jaume
Share
Versió manuscrita d'un text en francès sobre el progrés de la historiografia espanyola, en 21 fulls de cartolina tipus postal (10,5 x 14, 8 cm) ​
In copyright In copyright