Aproximación a la Historia de España [2a edició]

Vicens Vives, Jaume
Share
Versió manuscrita d'alguns capítols o fragments de la segona edició de l'obra "Aproximación a la Historia de España". Fulls solts sense enquadernar, agrupats dins una tapa dura de cartró amb estoig, on al llom consten els títols “Aproximación a la Historia de España” i "Polis". Inclou: el disseny de la composició editorial de la coberta, portadella, i portada de la segona edició de l'obra homònima, i fragments del pròleg publicat de la primera edició retallat i enganxat en 12 fulls amb anotacions manuscrites; un esborrany del pròleg constituït per un conjunt de 12 fulls manuscrits reunits sota el títol “A guisa de prólogo” i esborranys amb fragments de diferents apartats del llibre. Consten els esborranys de fragments manuscrits relatius a alguns dels apartats del llibre. Així, 5 fulls relacionats amb el capítol de “Los Primeros Pobladores”, d'on manca el primer full en començar directament per la pàgina numerada amb un 2. També hi ha trossos manuscrits dels capítols: “Colonizadores e Invasores”(8 fulls), “Hispania Romana”(4 fulls), “El Epigonismo Visigodo”(2 fulls), “El triunfo del Islamismo”(2 fulls), “El legistismo astur y la intrusión franca en España(2 fulls)”, “El Retorno de Europa: el navarrismo y el espíritu de Castilla”(3 fulls), “Las invasiones africanas y la difusión del ideal de Cruzada”(2 fulls), “Pluralismo Hispánico e Imperio Pirenaico” (1 full), “El ápice medieval”( 7 fulls), “Comienzo de las disensiones hispánicas” (1 full), “La crisis del siglo XV”(6 fulls), “La ordenación hispànica por los Reyes Católicos” ((4 fulls), “La Monarquia hispànica y la quiebra de los Habsburgo”(2 fulls), “El vuelco hispánico y la quiebra de la política de los Austrias”(4 fulls), “El reformisme borbónico”(2 fulls), “Política y economia en la España del siglo XIX”(6 fulls), i “La crisis del siglo XX (7 fulls + 1 full plegat). Al final de tot un conjunt de 21 fulls d'aclaracions a diferents capítols del llibre ​
In copyright In copyright