Carta de [1962]-10-05 d'Isabel Font a Joan Ferraté des de Barcelona