Carta de [1990]-12-10 d'Enric Sullà a Joan Ferraté des de Bellaterra

Sullà, Enric
Share
Sullà escriu en motiu d'enviar 3 separates a Ferraté, que inclouen diversos articles sobre Riba. Anuncia que aviat li publicaran un llibre sobre les "Elegies de Bierville" a Quaderns Crema. Inclou sobre postal i 3 separates ​
In copyright In copyright