Carta de [1998]-01-22 de Jordi Malé a Joan Ferraté des de Mataró

Malé i Pegueroles, Jordi
Share
Malé escriu a Ferraté per demanar-li opinió sobre la traducció inèdita de "The Waste Land" feta per Rosa Leveroni i corregida per Riba. El manuscrit i mecanoscrit original estan sense datar i Malé fa diverses suposicions. Malé li adjunta la transcripció del mecanoscrit, que conté les correccions de Riba. Li explica quatre detalls ortotipogràfics i acaba la carta donant una valoració personal de la traducció de Leveroni. Inclou sobre postal ​
In copyright In copyright