Carta de [1997]-07-05 de Jordi Malé a Joan Ferraté des de Mataró

Malé i Pegueroles, Jordi
Share
Malé escriu a Ferraté per dos motius: enviar-li l'article "Un editor d'Ausiàs March poc conegut: Carles Riba". En segon lloc, per fer-li una consulta sobre Carles Riba com a traductor i humanista, en relació amb la tesi que està redactant sobre el pensament literari de Carles Riba durant els anys 20-30. El felicita pel llibre "Llegir Ausiàs March". Adjunta l'article esmentat al principi de la carta ​
In copyright In copyright