Carta de [1965]-04-06 de Jaime Gil de Biedma a Joan Ferraté des de Barcelona

Gil de Biedma, Jaime
Full Text
FJFS_01_002_010.pdf closed access
Share
Gil de Biedma explica que ha passat una depressió. Comenta la falsa modernització d'Espanya i els canvis socials que es produeixen en ciutats com Barcelona. Li explica les novetats de Gabriel Ferrater, Carlos Barral i Jaime Salinas. Fa un comentaris sobre Ortega y Gasset i el seu cunyat Juan Spotorno. Li copia un poema. Finalment, comenta que el seu llibre no ha passat la censura i que potser es publicarà a Mèxic i que vol publicar un recull de poemes, que es titularà "En favor de Venus", que està pendent de revisió per la censura.Trobat dins de: Gil de Biedma, J. (1960). Conversaciones poéticas. Papeles de Son armadans ​
In copyright In copyright