Carta de 1981-09-15 a Josep Ferrater Mora des de Filadèlfia (Estats Units d'Amèrica)

Hispanic Review
Sebold, Russell P.
Share
Comunica que l'article de Ferrater ha estat acceptat per a la publicació. Adverteix que podrà realitzar canvis en el text fins a un màxim de dos mesos. També li demana un breu resum sobre el més destacat del seu currículum ​
In copyright In copyright