Carta de 1986-10-25 a Eric von der Luft des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Compartir
Ferrater comenta a Luft que li adjunta una còpia de la carta enviada a Alston amb un parell de modificacions. Explica que fa servir WordStar i que no és del tot compatible amb IBM ​
​Tots els drets reservats