Carta de 1976-04-12 a José Ferrater Mora des de [Río Piedras] (Puerto Rico)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría fa saber a Ferrater que en el període d'un mes té la intenció de visitar-lo per comentar-li la seva contribució al "Festschrift". Aquesta tractarà el tema de l'escala ontològica de Ferrater, la visió globalitzadora dels pols que s'atrauen en el seu l'integracionisme. Li demana que l'indiqui la bibliografia necessària de la seva obra per estudiar a fons el que el seu treball es proposa. Li agraeix que li vulgui dedicar una entrada en la seva nova edició del "Diccionario". Li comenta quins són els seus últims treballs, destacant el treball "El Dios hermano", que segons ell es un treball que justifica la seva vida. Tanmateix reconeix que aquest entusiasme és degut al fet que és el seu últim treball i tem que dintre d'un temps el consideri tan mediocre com tot el que ha escrit. Acaba la carta comentant-li que aviat es jubilarà de la Universitat de Puerto Rico i que li ha sorgit la possibilitat d'ensenyar Dret a Ginebra. ​
​Tots els drets reservats