Carta de 1953-06-07 a Josep Ferrater Mora des de Caracas (Veneçuela)

Granell Muñiz, Manuel
Share
Comenta que va estar a l'Havana donant uns cursos i també fa referència a les darreres obres que han publicat i en les que estan treballant. Fa referència als problemes de salut de Ferrater i explica que té en projecte viatjar a Espanya ​
In copyright In copyright