Carta de 1976-12-12 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Giner Roque, Ricardo
Compartir
Comenta els respectius problemes de salut i les conseqüències que se'n deriven. Diu que el seu fill ha publicat un llibre i ha preparat un article per un volum d'homenatge a Ferrater. Reflexió sobre la situació política i social del país ​
​Tots els drets reservats