Carta de 1936-01-28 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

García Morente, Manuel
Share
Comenta modestament que la seva contribució al Diccionari no ha estat tan important i que no cal que el citi explícitament ​
In copyright In copyright