Carta de 1963-01-10 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)