Carta de 1963-07-18 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

García Máynez, Eduardo
Share
Envia a Ferrater l'horari i el reglament de participació en el congrés ​
​Tots els drets reservats