Carta de 1963-06-14 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)