Carta de 1963-04-03 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)

García Máynez, Eduardo
Share
Anuncia a Ferrater que li envia les fotocòpies de les comunicacions del congrés ​
​Tots els drets reservats