Carta de 1958-01-31 a Josep Ferrater Mora des de Bonn (Alemanya)

Funke, Gerhard
Share
Felicita a Ferrater per la qualitat del llibre sobre Unamuno i li demana permís per a poder-ne publicar una ressenya en una revista alemanya de filosofia ​
In copyright In copyright