Carta de 1949-08-15 a Josep Ferrater Mora des de Santiago de Xile (Xile)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría explica a Ferrater que ha tingut notícies d'ell i dels projectes que l'ocupen per altra gent, i que li interessaria que li enviés un article que ha escrit sobre lògica. Li fa saber que actualment dedica la major part del temps a preparar un llibre, del qual comenta el contingut. Li parla de quines han estat les seves darreres lectures, entre elles Husserl, i creu que el llibre que està escrivint entronca amb el corrent fenomenològic. Tanmateix, no se servirà de la terminologia fenomenològica perquè en no haver-la entès bé, utilitzar-la li semblaria una pedanteria. Dubta entre els títols que posarà al llibre. Actualment estan llegint la "Critica de la raó pura" al seminari de Xile. Li comenta amb entusiasme la lectura que ha fet de Proust. Considera que Proust té certes afinitats amb el seu pensament (i explica amb detall aquestes semblances). ​
In copyright In copyright