Carta de 1966-09-05 a Josep Ferrater Mora des de Soglio ([Itàlia])

Flusser, Vilém
Share
Anuncia a Ferrater que està de viatge per Europa donant conferències i que també visitarà algunes universitats d'Estats Units ​
In copyright In copyright