Carta de 1959-02-21 a Josep Ferrater Mora i Dorothy N. Marshall des de New Brunswick (Estats Units d'Amèrica)

Ayala, Francisco
Share
Còpia de la carta enviada a la Sra. Marshall comentant el tema del fons de pensions. Al final part afegida dirigida a Ferrater fent referència, a més del tema ja esmentat, als primers contactes per a la distribució de la nova revista ​
In copyright In copyright