Carta de 1959-02-09 a José Ferrater Mora des de Urbana (Estats Units d'Amèrica)

Ebersole, A. V.
Compartir
Comunica que l'article ha estat acceptat per a la publicació del número de setembre. Demana si està interessat en encarregar separates ​
​Tots els drets reservats