Carta de 1954 a José Ferrater Mora des de Lamazière-Basse (França)