Carta de 1954 a José Ferrater Mora des de Lamazière-Basse (França)

Czapski, Joseph
Share
Explica a Ferrater les gestions fetes amb diversos editors per a poder publicar la traducció de la seva obra i li comenta les dificultats per tractar-se d'un tema filosòfic. Li recomana enviar exemplars a vàries persones que hi podrien estar interessades ​
​Tots els drets reservats