Carta de 1979-12-26 a Josep Ferrater Mora des de Palafrugell (Espanya)

Cuixart, Modest
Share
Felicita el Nadal i demana a Ferrater traduir a l'anglès un poema d'un amic comú ​
In copyright In copyright