Carta de 1962-08-30 a Josep Ferrater Mora des de París (França)

Iglesias, Ignacio
Share
Comenta que ha estat encarregat d'elaborar un llibre col·lectiu que portaria el títol "España ante su porvenir" i que Ferrater ha estat un dels autors elegits per a redactar un dels capítols i li proposa participar-hi ​
In copyright In copyright