Carta de 1956-12-17 a Josep Ferrater Mora des de París (França)

Iglesias, Ignacio
Share
Envia uns números de la revista i també uns quants exemplars on surt publicat el darrer article de Ferrater sobre Unamuno ​
In copyright In copyright