Carta de 1959-01 a Josep Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Connelly, Joan
Share
Descriu la situació interna a l'estat espanyol, les detencions que es produeixen, la influència de l'Opus i l'escàndol del Banc Suís. Comenta la tragèdia de Ribadelago i anuncia unes conferències de Laín Entralgo amb el títol de "El encuentro con el prójimo" i s'ofereix a passar-li resums si hi està interessat. Explica quines han estat les seves darreres lectures i agraeix a Ferrater haver-la ajudat amb els exàmens d'espanyol ​
In copyright In copyright