Carta de 1961-08-21 a Josep Ferrater Mora des de Maryland (Estats Units d'Amèrica)

Conn, Rosalind
Share
Agraeix la tramesa del llibre "The Idea of Man" i diu que ha gaudit llegint-lo. Comenta la seva confusió en el tema de recerca: dubta de poder dir res de nou sobre la relació entre filosofia i cultura ​
In copyright In copyright