Carta de 1958-06-10 a Josep Ferrater Mora des de [Princeton (Estats Units d'Amèrica)]

Church, Alonzo
Share
Church acusa la recepció de la ressenya del llibre de García Máynez "Lógica del juicio jurídico". Li agraeix la tasca fins ara realitzada i el fet que s'hagi ofert per ressenyar futurs articles escrits en espanyol ​
In copyright In copyright