Carta de 1952-09-25 a Josep Ferrater Mora des de Princeton (Estats Units d'Amèrica)

Church, Alonzo
Share
Church lamenta que la ressenya que "The Journal of Symbolic Logic" va dedicar al "Diccionario" contingués tantes correccions, però tant W. V. Quine com ell mateix van considerar que eren necessàries en benefici de la precisió. Li agraeix que en aquesta nova edició Ferrater s'esforcés especialment per cobrir un camp (el de la lògica) que gairebé no havia tocat en l'edició anterior, i que aquesta revisió continués fins i tot quan el "Diccionario" estava ja en premsa. Considera que la magnitud d'aquesta tasca és imponent i això queda reflectit en els errors tipogràfics que han escapat a la correcció ​
In copyright In copyright