Carta de 1951-05-17 a Josep Ferrater Mora des de Princeton (Estats Units d'Amèrica)

Church, Alonzo
Share
Church agraeix a Ferrater la informació que li ha donat sobre "La logística", de Lidia Peradotto, i voldria més informació de l'article o una còpia del mateix. Agraeix també que li hagi enviat informació sobre el seu treball i justifica que "The Journal of Symbolic Logic" no fes una ressenya de la segona edició del Diccionario perquè es va considerar que aportava poca informació del camp de la lògica. Demana més informació bibliogràfica d'un parell d'articles de Ferrater que voldria que "The Journal of Symbolic Logic" ressenyés i proposa afegir a la tercera edició del "Diccionario" dos treballs de Gonzalo Zubieta sobre lògica, que considera dels millors en llengua castellana ​
In copyright In copyright