Carta de 1959-11-13 a Josep Ferrater Mora des de Princeton (Estats Units d'Amèrica)

Church, Alonzo
Share
Church li demana a Ferrater si voldria fer-se càrrec de la ressenya del llibre de Boleslaw Sobocinski "La génesis de la escuela polaca de lógica" ​
In copyright In copyright