Carta de 1952-02-02 a Josep Ferrater Mora des d'[Espanya]

Castro, Carmen
Share
Agraeix a Ferrater la tramesa del llibre i li fa la seva valoració després de llegir-lo. Comenta que li ha semblat molt assenyat i que en ell es fa palès el bagatge cultural de l'autor. Coincideixen en els elogis Laín i Zubiri ​
In copyright In copyright