Carta de 1962-10-09 a Josep Ferrater Mora des d'[Espanya]

Castro, Carmen
Share
Agraeix a Ferrater el nou llibre que els ha fet arribar l'editorial ​
In copyright In copyright