Carta de 1972-05-08 a Josep Ferrater Mora des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Caputo, John
Share
Comunica a Ferrater que li han denegat els ajuts sol·licitats i que pensa dedicar l'estiu al seu tema de recerca i a escriure algun article. També el posa al dia dels canvis en el seu departament i altres afers acadèmics ​
In copyright In copyright