Carta de 1966-04-25 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Cano, José Luis
Compartir
Anuncia a Ferrater que viatjarà a Estats Units per a donar una sèrie de conferències i li demana si pot aconseguir que el convidin a fer-ne una a Bryn Mawr. També (en nota manuscrita al final) comenta que es tindran en compte els seus suggeriments per al possible homenatge a Xirau ​
​Tots els drets reservats