Carta de 1949-03-26 a Josep Ferrater Mora des de Rio de Janeiro (Brasil)

Cannabrava, Euryalo
Share
Comenta el seu parer sobre els capítols que ha llegit del darrer llibre de Ferrater. També diu que li envia la seva tesi que està refent per a la publicació ​
In copyright In copyright