Carta de 1949-12-05 a Josep Ferrater Mora des de Rio de Janeiro (Brasil)

Cannabrava, Euryalo
Share
Carta amb referències al seu amic Giudice per a que el rebi Ferrater quan es trobi als Estats Units. També comenta les poques possibilitats de discussió filosòfica en el seu país ​
In copyright In copyright