Carta de 1958-11-18 a José Ferrater Mora des de Rio de Janeiro (Brasil)

Cannabrava, Euryalo
Compartir
Agraeix haver estat inclòs en la nova edició del Diccionari. Explica que està treballant sobre arquitectura i també que té en projecte un viatge a Europa per a donar conferències en varis països ​
​Tots els drets reservats