Carta de 1956-02-28 a Josep Ferrater Mora des de Rio de Janeiro (Brasil)

Cannabrava, Euryalo
Share
Agraeix a Ferrater que hagi acceptat les seves observacions sobre el pròleg als seus llibres. Suggereix que les seves notes podien ser publicades com a ressenya al "Journal of Philosophy". Comenta també els problemes que té per a confirmar el curs previst a la Sorbonne i demana la mediació de Ferrater ​
In copyright In copyright