Carta de 1956-01-16 a José Ferrater Mora des de Rio de Janeiro (Brasil)

Cannabrava, Euryalo
Share
Comenta de forma crítica els pròlegs redactats per Ferrater fent observacions sobre els punts coincidents i matisant alguns arguments exposats en els llibres ​
​Tots els drets reservats