Carta de 1955-11-24 a Josep Ferrater Mora des de Rio de Janeiro (Brasil)

Cannabrava, Euryalo
Share
Comenta que espera poder-li enviar aviat la còpia del seu llibre per a que redacti el pròleg. També anuncia on es publicarà la ressenya sobre "Lógica matemática". Envia també dades comentades sobre les pròpies publicacions per a que Ferrater les pugui incloure a la propera edició del Diccionari ​
In copyright In copyright