Carta de 1981-02-03 a José Ferrater Mora des de Montreal (Canadà)

Bunge, Mario
Share
Bunge li fa saber a Ferrater que ha suggerit a Bryn Mawr que el facin Professor emèrit (i li adjunta una carta de Bryn Mawr en què s'accepta tenir en compte la proposta). Li diu que M. Garrido ha organitzat un congrés en honor de Bunge i li comenta que està treballant sobre metodologia de l'economia (descriu el monetarisme de M. Friedman com "seudociencia y canallesco") ​
​Tots els drets reservats