Carta de 1971-08-06 a José Ferrater Mora des de [Kessel] ([Bèlgica])

Cabanes, Jem
Share
Agraeix a Ferrater la resposta a la seva carta i comenta que degut a problemes econòmics haurà de deixar passar un curs abans de poder viatjar a Estats Units ​
​Tots els drets reservats