Carta de 1959-04-19 a Josep Ferrater Mora des de Rosario (Argentina)

Bruera, José Juan
Share
Envia a Ferrater el discurs pronunciat a la inauguració de l'any acadèmic. Comenta la situació familiar ​
In copyright In copyright