Carta de 1961-07-06 a José Ferrater Mora des de Rosario (Argentina)

Bruera, José Juan
Share
Acusa rebut de la carta de Ferrater i comenta que segueix amb atenció l'evolució del seu darrer llibre. Li confirma que "La filosofía en el mundo de hoy" ja està essent comentat per els alumnes i que li enviarà els millors treballs. També li fa arribar l'article que ha escrit per al volum d'homenatge a F. Romero ​
​Tots els drets reservats