Carta de [1962]-11-08 de Joan Ferraté a Jaime Salinas des d'Edmonton (Canadà)

Ferraté, Joan
Share
Carta de resposta de Ferraté a Salinas sobre la carta del Sr. Vent, responsable de la Secció Literària de Seix Barral, amb comentaris sobre les errades publicades a "La operación de leer" ​
In copyright In copyright