Carta de [1962]-10-28 de Joan Ferraté a Jaime Salinas des d'Edmonton (Canadà)

Ferraté, Joan
Share
Carta de Joan Ferraté a Jaime Salinas amb un llista d'errors en la publicació "La operación de leer" i la seva protesta airada exigint una reparació ​
In copyright In copyright