Carta de 1976-01-10 a José Ferrater Mora des de Mèxic D. F. (Mèxic)